Primer stavkov z «juga»

« Kuga črne smrti se je v nekaj letih razširila z juga na sever. »
« Možnost, da je Ótzi prišel z juga, je dodatno potrdilo detektivsko delo Sigmarja Bortenschlagerja, botanika iz Innsbrucka. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021