7 primer stavkov z «hierarhije»

« Ker so se v vrhu cerkvene hierarhije razvile rivalske frakcije, je ena skupina francoskih kardinalov izvolila drugega, francoskega papeža (Klementa VII.), in Evropa je bila tako razdeljena med dva rivalska papeža, ki sta drug drugega izobčila kot heretika in prevaranta (takrat se je uporabljal izraz "antipapež"). »
« Z vidika katoliške hierarhije so bile te nove denominacije, združene v kategorijo "protestantske", nič več ali manj kot nove herezije, grešni odkloni od pravilnih in ortodoksnih prepričanj in praks Cerkve. »
« Na začetku je bila večina članov cerkvene hierarhije preobremenjena in zmedena zaradi vzpona protestantizma. »
« Eden od vidikov zaostrovanja družbene hierarhije, ki je bil deloma potreben zaradi velikih pravnih ugodnosti, ki so jih imeli pripadniki plemstva v absolutističnem sistemu, je bil, da so bile pravice in privilegiji plemstva prvič kodificirani v jasnih zakonih. »
« Na podlagi dela Arthurja de Gobineauja, velikega zagovornika rasne hierarhije v 19. stoletju, se je kot najpomembnejši zagovornik socialnega darvinizma pojavil britanski pisatelj in inženir Herbert Spencer. »
« Na spodnjem koncu te nacistične hierarhije so bile rase, ki "uničujejo kulturo", predvsem Judje, pa tudi Slovani, kot so Rusi in Poljaki. »
« Bili so botaniki, ki zaradi spoštovanja tradicionalne hierarhije vrst niso hoteli sprejeti obstoja mesojedih rastlin. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021