Primer stavkov z «centralizirani»

« Francija in Anglija sta po stoletni vojni postali močnejši in bolj centralizirani državi (čeprav je bila v Angliji za to potrebna državljanska vojna). »
« "Zmagovalki" verske vojne sta bili dejansko relativno centralizirani kraljestvi Francije in Švedske, kar je potrdilo tudi status Avstrije kot najmočnejše posamezne germanske države. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021