6 primer stavkov z «evropska»

« Čeprav je evropska kultura kot celota postala bolj pesimistična in ksenofobična, je ena regija pridobivala bogastvo in veljavo prav zaradi svojih trgovinskih in kulturnih povezav na dolge razdalje: severna Italija. Tam se je začela renesansa. »
« Od štirinajstega stoletja naprej so evropska kraljestva začela pobirati davke na proizvode, kot je sol, ki so jih potrebovali vsi, in na ljudi samo zato, ker so bili tam (glavarina ali gospodinjski davek). »
« Tako je nastala prva evropska ustavna monarhija: vlada, ki jo vodi kralj ali kraljica, zakonodajo pa nadzira parlament in vsi državljani so odgovorni za isti sklop zakonov. »
« Nizozemci so bili tudi edina evropska sila, ki ji je bilo dovoljeno ohraniti majhno trgovsko kolonijo na Japonskem, ki je bila sicer po letu 1641 (zaradi neuspele krščanske vstaje proti japonskemu šogunu, ki jo je sponzorirala Portugalska) popolnoma odrezana od zahodnjakov. »
« Medtem je bila edina evropska celinska sila, ki je bila popolnoma izven njegovega nadzora, Rusija. »
« Staro evropocentrično stališče je bilo, da je bila evropska kultura nekaj edinstvenega, kar ji je dajalo konkurenčno prednost v svetu. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021