Primer stavkov z «banke»

« Italijanske banke so imele zastopnike po vsej Evropi in so zagotavljale zanesljive kredite in menice, kar je trgovcem omogočalo, da so potovali po Sredozemlju in trgovali, ne da bi morali za plačilo novega blaga dobesedno nositi skrinje, polne kovancev. »
« Nazadnje se je uresničila njegova zamisel o ustanovitvi banke zdravnikov za nerazvite države, čeprav je bilo treba rešiti še problem financiranja. »
« Ko pa je leta 1929 prišlo do zloma na borzi, so ameriške banke zahtevale vračilo evropskih posojil, tako Nemčiji kot nekdanjim sovražnikom. Kapital za poplačilo teh posojil preprosto ni obstajal. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021