Stavki z «celotni»

« Tako kot v celotni predmoderni zgodovini so bile tudi v obdobju renesanse tehnološke spremembe glede na sodobne standarde izjemno počasne. Vendar je obstajala pomembna izjema: širjenje tiskanja z gibljivimi tiskarskimi črkami. »
« Posebnost bambusa je, da celotni gozdovi te rastline cvetijo hkrati in hitro odmrejo. Cvetenje in množično odmiranje se pojavljata v nepredvidljivih časovnih presledkih, med njima pa lahko mine tudi do 100 let. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021