Stavki z «črkami»

« Ta inovacija, znana kot tisk z gibljivimi črkami, je omogočila tiskanje ne le ene strani besedila, temveč je črke preprosto prestavila in tako natisnila naslednje strani. »
« S tiskom z gibljivimi črkami je bilo mogoče natisniti celotno knjigo z jasnimi in čitljivimi črkami za delček cene ročnega kopiranja. »
« Nemški tiskar Johann Gutenberg je leta 1456 v Mainzu objavil Biblijo z gibljivimi črkami, sistem, ki velja za njegovega izumitelja. »
« Tisk s premičnimi črkami je pomagal popolnoma spremeniti kulturno in družbeno krajino naslednjih stoletij: znanje je postopoma doseglo širšo javnost. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021