Primer stavkov z «hierarhija»

« Katoliška hierarhija je to priložnost izkoristila tudi za določitev kanonične in nekako "končne" različice krščanskega Svetega pisma (šlo je za določitev, katere knjige naj bi bile vključene v Staro zavezo). »
« Katoliška hierarhija je deloma kot odziv na protestantizem, deloma pa tudi kot nadaljevanje že obstoječih reformnih gibanj, uvedla pomembne spremembe v praksi (npr. kolegiji za izobraževanje duhovnikov) in kulturi (npr. nov poudarek na duhovnem življenju preprostega človeka), ki so vključevale pomembne reforme. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021