7 primer stavkov z «človeštvo»

« Humanisti so trdili, da je človeštvo po svoji naravi razumno, lepo in plemenito, ne pa ponižano, slabo ali šibko. »
« Skratka, osrednji argument knjige Konec zgodovine in zadnji človek je, da človeštvo vstopa v novo fazo, v kateri so bila rešena bistvena politična in gospodarska vprašanja preteklosti. Tržni kapitalizem in liberalna demokracija naj bi se odslej združila v simbiozi. »
« Najbolj znana Nobelova nagrada, za mir, je nastala zaradi njegove bojazni, da človeštvo ne bo našlo načina, kako končati vojne, in da bo "padlo nazaj v barbarstvo". »
« Baker je bil prva kovina, ki jo je človeštvo pridobilo iz rudnikov za delo, in je bil prvi korak človeka od kamna k bolj prefinjenim materialom, kot so bron, železo in jeklo. »
« Ta starodavni človek je živel ob zori nove dobe, v kateri je človeštvo postopoma opuščalo kamen in uporabljalo kovine ter v kateri je lahko živelo od tega, kar je proizvedlo s svojimi spretnostmi. »
« Mavrica je od nekdaj tako fascinirala človeštvo, da so se okoli nje spletale najrazličnejše legende. Mnogi so se podali na pot iskanja kraja, kjer se mavrica konča, v upanju, da bodo tam našli pravljični zaklad. »
« Toda zdaj, z leti, je prepričan, da je človeštvo tisto, ki ogroža samo sebe, in ne tehnologija. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021