Stavki z «humanistični»

« V šestnajstem stoletju se je v humanistični tradiciji izobraževalo veliko evropskih elit, vključno s plemiči, trgovci in duhovniki. »
« Znanstvena revolucija se je razvila iz renesančnega humanizma. Do konca 16. stoletja so bili humanistični učenjaki vse bolj nezadovoljni z nekaterimi antičnimi avtorji, saj ti niso pojasnili vsega. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021