Primer stavkov z «lepi»

« Razširili so se tudi lepi in realistični slogi kiparstva in slikarstva, ki so popolnoma izpodrinili gotske oblike umetnosti, tako kot je renesančna arhitektura nadomestila gotski slog gradnje. »
« Ti edinstveno lepi umetniški predmeti in vzdušje, ki ga ustvarjajo v svoji okolici, so mi razkrili občutek večne lepote, ki ga spremlja slovesno šumenje listov zgodovine. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021