Primer stavkov z «artilerijske»

« Posledica artilerijske revolucije je bila, da je bilo treba trdnjave in obzidja dobesedno na novo zasnovati in zgraditi, kar je bilo izjemno drago opravilo, zaradi katerega so morali monarhi in plemiči poiskati nove vire dohodka. »
« Za jarki so bile artilerijske baterije, ki so lahko izstrelile ogromno izstrelkov na razdaljo več kilometrov, še dlje pa poveljniška mesta višjih častnikov, ki so zaman snovali nove variacije na stalno temo: obupne napade na sovražnikove nepremagljive položaje. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021