Stavki z «financirana»

« Do njegove smrti je bila francoska monarhija dobro financirana in je imela vse večjo moč nad plemstvom in mesti. »
« V Evropi je z neverjetnim bogastvom Novega sveta financirana še vedno na novo združena Španija postala največja evropska sila 16. stoletja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021