Primer stavkov z «habsburškim»

« Karel V. ni vladal le habsburškim posestvom v Evropi, temveč tudi velikemu novemu (španskemu) cesarstvu, ki je od konca 15. stoletja nastajalo v Novem svetu. »
« Drugič, vodil je nenehno vojno. Med letoma 1680 in 1715 je Ludvik XIV. sprožil vrsto vojn, predvsem proti svojim habsburškim tekmecem, v katerih je različnim habsburškim deželam uspel odvzeti majhne dele ozemlja na francoskih mejah in monarhijo obremeniti z velikimi dolgovi. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021