Primer stavkov z «abdiciral»

« Karel V. je leta 1558 dokončno abdiciral in spoznal, da so habsburške dežele skoraj brezvladne, zato je oblast v Avstriji predal svojemu bratu Ferdinandu I. (Ferdinand je postal tudi cesar Svetega rimskega cesarstva), v Španiji in njenih posestvih pa svojemu sinu Filipu II. »
« V začetku marca, le nekaj tednov po začetku, je car abdiciral, saj je ugotovil, da je izgubil podporo skoraj vsega prebivalstva. »
« Leta 1931 je kralj abdiciral, potem ko je protimonarhistična večina prevzela oblast v Cortesih. Nastala je republika, v kateri so v parlamentu prevladovali liberalci in zmerni socialisti. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021