Stavki z «besedilih»

« Poleg tega so Osmani v številnih besedilih o zahodni civilizaciji obravnavani površno, saj so obravnavani kot nekakšna brezoblična grožnja evropskim državam, namesto da bi bili ustrezno podrobno opisani. »
« Jezik Eble - prisoten predvsem v leksikalnih besedilih - je severozahodni semitski tip, zelo podoben hebrejščini in feničanščini, ki sta vsaj tisoč let starejša. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021