Stavki z «lasten»

« Kolonisti so se pri trgovanju zanašali na lasten papirnati denar, zaradi pomanjkanja zlata in srebra pa so se soočali s finančnimi težavami. Zato ni presenetljivo, da so se pritoževali nad novimi imperialnimi predpisi o valuti. »
« Minojci so dejavno trgovali s sosedi ter razvili lasten sistem birokracije in pisave. Uporabljali so obliko pisave, ki jo zgodovinarji imenujejo "linearna A" in ki ni bila nikoli razvozlana. »
« Imeli so lasten izobraževalni sistem in bili odgovorni za pobiranje davkov v svojih skupnostih, znanih pod imenom proso. »
« Nasprotno pa je le 39 odstotkov od 44 žensk, ki so dosegle ciljno težo in jo nato ponovno pridobile, oblikovalo svoj lasten režim. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021