Stavki z «centralizirane»

« Namesto tega je za nazaj očitno, da so se v tem obdobju začele centralizirane države s pravnim nadzorom in pravico do pobiranja davkov na celotnem ozemlju, kar je uvedlo nove pravne in politične vzorce, ki so se v naslednjih stoletjih le še razširili. »
« Velike sile so bile centralizirane in organizirane države z velikimi vojskami in globalnimi gospodarskimi povezavami. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021