Primer stavkov z «obsegala»

« To je bil imperij Inkov, prav tako razmeroma mlada država, ki je obsegala ozemlje vzdolž Andov vse do današnjega Čila, Ekvadorja in Peruja. »
« Druga industrijska revolucija je obsegala razvoj in razširjanje nove generacije tehnoloških inovacij: modernega jekla, izumljenega leta 1856, električnih generatorjev leta 1870 (kar je leta 1900 v premožnih gospodinjstvih privedlo do gospodinjskih aparatov in hišne napeljave) ter koles in avtomobilov v 90. letih 19. stoletja. »
« Naslednje leto je moja zbirka školjk obsegala nekaj škatel za cigare. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021